Câu 1: Ho ra máu là dấu hiệu đầu tiên của ung thư phổi?

A. Đúng

B. Sai