Mẫu nCoV dưới kính hiển vi. Ảnh: NIAID

Khảo sát được tuân theo vì những nhà phù hợp từ Bồ Đào Nha từng so sánh hai biến thể của Omicron là BA.2 cũng như BA.5 để phát hiện được mức mức độ nặng nề cũng như đặc điểm lây truyền của những biến thể. Nhóm tham khảo chứng tỏ: “Với những áp dụng hồ sơ tính mạng vè dữ liệu trong phòng thí nghiệm SARS-CoV-2 để để ý tác dụng tốt của vaccine cũng như những liều cải thiện mang tính mạng của người bệnh bị Covid-19”.

Theo đấy, nhóm từng thu thập hồ sơ tính mạng của 27.702 người dương đặc điểm mang Covid-19, trong số đó có 15.396 người bệnh bị BA.2 cũng như 12.306 người bệnh bị BA.5 từ 25/4 lên 10/6/2022. Kết trái tham khảo giúp phát hiện, số trường hợp tái bị nhiễm của biến thể BA.5 tốn kém hơn so mang BA.2.

Trong số đối tượng bị BA.5, hành động tiêm chủng kể lại không nên 77% hiểm họa nhập viện cũng như 88% hiểm họa chết người bởi Covid-19. Sở hữu biến thể BA.2, tiêm chủng không nên 93% hiểm họa nhập viện cũng như 94% chức năng chết người. Trong thời điểm tham khảo, có 106 người nhập viện cũng như 42 người chết người bởi Covid-19.

Bên cạnh đó, tham khảo cũng đưa ra, một vài người bị BA.5 từng tiêm vaccine vẫn có số trường hợp nhập viện tốn kém hơn 3.4 lần sao mang một vài người BA.2. Kết trái tham khảo chỉ ra rằng công dụng của vaccine cũng như tuân thủ vượt trội chức năng hạn chế miễn dịch của vi khuẩn.