Ảnh minh họa bữa ăn giảm cân. Ảnh: Jcomp on Freepik

Một số giải đáp trong bài vì huấn luyện viên Nguyễn Trung Kiên, đội ngũ phòng tập luyện gym Swequity, Hà Nội, lời giải.

Câu 1: Suy yếu cân là cần nhịn đói hay ăn càng ít càng chất lượng. Đúng thường sai lầm?

a. Đúng

b. Sai lầm