Lượng người béo phì đang tiếp tục tăng cân trong đại dịch. Ảnh: Getty Images

Trong năm trước tiên của đại dịch Covid-19, sắp 30% người bệnh béo phì nâng cao hơn 5% trọng số lượng người cũng như hơn 14% đối tượng nâng cao 10%. Chế độ sinh hoạt cũng như lối sinh hoạt luyện tập thể thao là một số nguyên do tác động tới mức mức độ stress, stress cũng như trầm cảm gây hành động nâng cao cân, theo một số nhà khảo sát UT Southwestern.

Theo Trung tâm Kiềm chế cũng như Phòng tránh Dịch bịnh (CDC) Hoa Kỳ, hơn 42% đối tượng lớn lên mắc phải béo phì hay có khả năng bị bệnh tim cao, bệnh tiểu đường mẫu 2 cũng như không ít bịnh ung thư. Trong thời điểm đầu của đại dịch, một số thầy thuốc chữa bệnh bịnh béo phì nhận định hiện trạng giãn giải pháp xã hội, khó khăn tiếp cận dịch vụ giúp đỡ tính mạng cũng như điều chỉnh nguồn thức ăn tác động tiêu cực tới không ít người bệnh.

Năm 2020, Tiến sĩ Almandoz cũng như một số đồng nghiệp của ông ở Chương trình Tính mệnh Cân nghiêm trọng Tây Bạn nam của UT cũng như Trung tâm Tính mệnh Dân số Bé trai UT Health là một số đối tượng trước tiên công bố về chi phối của giãn giải pháp xã hội đối sở hữu tính mạng thể dinh dưỡng cũng như tính mạng tâm thần tại một số đối tượng bị bệnh béo phì. Họ báo cáo sắp 70% người bệnh cho rằng mục tiêu suy yếu cân của họ khó khăn đạt được hơn trong đại dịch, sắp 50% trong đó luyện tập thể thao ít hơn cũng như 61% thừa nhận stress trong hành động ăn lấy. 1 khảo sát không giống giúp phát hiện số ca đối tượng béo phì lấy rượu cũng như dinh dưỡng kích thích ham muốn cũng đang tăng cao.

Vừa qua, nhóm cũng từng tìm hiểu 404 đối tượng trong đợt dịch biến chủng Delta từ tháng 3-11/2021. Mọi đối tượng tham gia được chữa bệnh béo phì ở 3 phòng khám đa khoa tư nhân tại Dallas trong hai năm trước cũng như có chỉ số khối người (BMI) ít nhất 30.

Bình quân, một số đối tượng được tìm hiểu cho rằng nâng cao 4,3% trọng số lượng người trong thời điểm đại dịch. Sắp 1/3 số đối tượng này nâng cao hơn 5%, những đối tượng nâng cao hơn 25% hay tới tới hơn 36kg. Tiến sĩ Almandoz cho rằng: “Một vài đối tượng tham gia truy cập một số chương trình quản lý cân nghiêm trọng hay suy yếu cân. Giả dụ họ đang bắt gặp một số thách thức trong đại dịch, một số stress này có nguy cơ lớn hơn”.

Thời điểm một số nhà khảo sát được xem xét một số nguyên do mối liên quan tới hành động nâng cao cân, họ chẩn đoán một số đối tượng ăn lấy yếu lành mạnh hay ngủ ít, luyện tập thể thao ít có chiều hướng nâng cao cân hơn. Nhưng, một số nguyên do tính mạng tâm thần cũng có mối tương quan cao. Rõ ràng, một số đối tượng nâng cao cân không ít nhất cho rằng mức mức độ stress, stress cũng như trầm cảm cao nhất liền cả lúc một số nguyên do không giống được thao túng.

“Một vài chẩn đoán của chúng cháu nhấn mạnh quá trình khó khăn của bịnh béo phì. Đây ngoài việc là khuyến nghị tất cả đối tượng ăn ít hơn cũng như chuyển động không ít hơn, còn cần tập trung truy cập tính mạng tâm thần”, Tiến sĩ Almandoz cho rằng. Ông cũng hy vọng một số chẩn đoán mới sẽ hỗ trợ một số thầy thuốc sàng lọc người bệnh chất lượng hơn về mặt tính mạng tâm thần lúc họ có dấu hiệu nâng cao cân.

Thanh Thư (theo Medical News Today)