Khối u ung thư phát triển trong phổi. Ảnh: Medical News Today

Câu 1. Hút kháng sinh lá chỉ đe dọa lên phổi. Đúng thường sai lệch?

a. Đúng

b. Không đúng