BHYT 5 năm liên tục là gì?

Theo Luật BHYT, trường hợp đã từng tham gia đóng BHYT (bảo hiểm y tế) không thiếu 5 năm thường xuyên sẽ nhận được quyền lợi riêng biệt so sở hữu trường hợp mới tham gia bảo hiểm. Tuy nhiên bởi vì không đủ kiến thức về quyền lợi cũng như là cơ hội tuân thủ mà tương đối nhiều trường hợp đã từng bỏ qua biến mất thuận tiện của quy tắc này. Mời bạn cộng Cẩm Nang Bịnh lý tham khảo yếu tố nhé!

1 bảo hiểm y tế 5 năm thường xuyên là như thế nào?

bảo hiểm y tế 5 năm thường xuyên được hiểu là từ thời gian trường hợp tham gia bảo hiểm có thời điểm đóng liên tục trong 5 năm. Trường hợp có đứt quãng thì được phép đứt quãng hầu hết 3 tháng.

Để tìm 1 trường hợp đã từng không thiếu cơ hội thường chưa, phía trên từng thẻ BHYT sẽ ghi nhận thẳng ở thời điểm nào trường hợp đấy đã từng tham gia BHYT không thiếu 5 năm thường xuyên.

Theo Phán quyết 1666/QĐ-BHXH năm 2020, hành động ghi nhận thời điểm 5 năm thường xuyên được quy tắc như là dưới:

 • Đối tượng đã từng có không thiếu 5 năm tham gia bảo hiểm y tế thường xuyên đặc tính vào hôm 01/01/2015 thì in từ hôm 01/01/2015.
 • Từ hôm 01/01/2015 trở đi, trường hợp tham gia bảo hiểm y tế chưa không thiếu hay bắt đầu không thiếu 5 năm thường xuyên thì in từ hôm trước hết của năm trang bị sáu.

BHYT 5 năm liên tục là gì?

2 Cơ hội tìm chi trả bảo hiểm y tế 5 năm thường xuyên

Dựa vào điểm c khoản 1 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi cho thêm năm 2014, trường hợp bịnh lý có thẻ bảo hiểm y tế được chi trả quyền lợi của chế mức độ bảo hiểm y tế 5 năm thường xuyên thời gian có không thiếu một số cơ hội dưới:

1. Từng tham gia bảo hiểm y tế từ không thiếu 5 năm thường xuyên: Được ghi nhận khoảng thời gian không thiếu cơ hội tức khắc phía trên thẻ bảo hiểm y tế.

2. Có số tiền thanh toán mức phí thăm khám, điều trị trong năm trầm trọng hơn 6 tháng lương địa chỉ. Số tiền thanh toán (VNĐ) được hiểu là khoản tiền mà trường hợp bịnh lý bắt buộc thanh toán sở hữu bộ phận BHXH theo số trường hợp % được chi trả phía trên thẻ bảo hiểm y tế. 

Điều kiện để hưởng quyền lợi khi tham gia bảo hiểm đủ 5 năm liên tục

3. Xét nghiệm điều trị đúng tuyến. Căn cứ Điều 6 Thông tư 30/2020/TT-BYT, thăm khám điều trị đúng tuyến bao gồm 8 người dưới:

 • Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế vào thăm khám đúng ở địa chỉ thăm khám điều trị được ghi phía trên thẻ bảo hiểm y tế.
 • Đăng ký thăm khám điều trị trước tiên ở tuyến xã hay tuyến huyện vào thăm khám tại một số địa chỉ cộng tuyến trong cộng tỉnh.
 • Người bệnh cấp cứu.
 • Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được chuyển tuyến theo quy tắc.
 • Đối tượng có giấy tờ chỉ ra rằng đang tại ở địa phương khác biệt trong thời điểm công tác, thực hành hành động lưu động, tạm trú,… cũng như thăm khám điều trị ở địa chỉ thăm khám điều trị cộng tuyến hay tương đương địa chỉ đăng ký trước tiên ghi phía trên thẻ bảo hiểm y tế.
 • Đối tượng có giấy hẹn thăm khám lại trong người đã từng được chuyển tuyến theo quy tắc.
 • Đối tượng hiến cơ quan người bản thân bắt buộc trị bệnh tức khắc thời gian hiến cơ quan người.
 • Trẻ sơ sinh bắt buộc trị bệnh tức khắc dưới thời gian trở nên.​

3Quyền lợi thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm thường xuyên

Điều 12 Nghị định 146/2018/NĐ-CP có quy tắc: Đối tượng tham gia BHYT không thiếu 5 năm thường xuyên, đứt quãng không quá 3 tháng theo quy tắc thì thẻ BHYT sẽ tìm thời điểm không thiếu 5 năm thường xuyên.

Dưới thời gian được xác nhận, trường hợp bịnh lý được quỹ BHYT trả tiền 100% mức phí thăm khám, điều trị trong phạm vi được chi trả, trừ người tự đi khám nam khoa bịnh lý, điều trị sai lầm tuyến.

Quyền lợi khi tham gia BHYT 5 năm liên tục

Theo Khoản 3 Điều 27 Nghị định 146/2018/NĐ-CP có trả lời rõ ràng như là dưới:

– Đối tượng bịnh lý có số tiền cộng thanh toán ở 1 lần hay tương đối nhiều lần thăm khám, điều trị ở cộng địa chỉ thăm khám, điều trị trầm trọng hơn 6 tháng lương địa chỉ: Đối tượng dân sẽ được cấp “Giấy công nhận không cộng thanh toán trong năm” cũng như được chi trả 100% mức phí thăm khám điều trị BHYT giúp một số lần thăm khám điều trị kế tiếp.

– Đối tượng bịnh lý có số tiền cộng thanh toán lũy kế trong năm tài chủ yếu ở một số địa chỉ thăm khám, điều trị khác biệt nhau hay cộng 1 địa chỉ mà trầm trọng hơn 6 tháng lương địa chỉ:

 • Bắt buộc trả tiền tất cả mức phí đồng thanh toán giúp địa chỉ thăm khám điều trị.
 • Được bộ phận BHXH trả tiền thẳng số tiền cộng thanh toán trầm trọng hơn 6 tháng lương địa chỉ.

Khuyên: Quỹ bảo hiểm y tế chỉ trả tiền 100% mức phí thăm khám, điều trị trong phạm vi quyền lợi từ khoảng thời gian trường hợp đấy tham gia không thiếu 5 năm thường xuyên vào hết hôm 31/12 của năm đấy ví như trường hợp đấy có số tiền cộng thanh toán vượt quá 6 tháng lương địa chỉ được đặc tính từ hôm 01/01.

Quy định chi trả BHYT cho các trường hợp khác nhau

4Thủ tục chi trả bảo hiểm y tế 5 năm thường xuyên

Trường hợp số tiền cộng thanh toán ở 1 lần hay tương đối nhiều lần thăm khám bịnh lý, điều trị ở cộng địa chỉ thăm khám, điều trị trầm trọng hơn 6 tháng lương địa chỉ bạn sẽ không cần phải chuẩn gặp phải thủ tục.

Trường hợp số tiền cộng thanh toán lũy kế trong năm tài chủ yếu ở một số địa chỉ thăm khám, điều trị khác biệt nhau hay ở cộng 1 địa chỉ trầm trọng hơn 6 tháng lương địa chỉ thì dựa trên Thông báo 2298/TB-BHXH, bạn hãy vào bộ phận BHXH khu vực cấp thẻ bảo hiểm y tế để cần đến trả tiền phần mức phí đồng thanh toán trầm trọng hơn 6 tháng lương địa chỉ.

Bạn cần phải sở hữu theo một số giấy tờ:

 • Thẻ bảo hiểm y tế chủ yếu chủ.
 • Bản sao Giấy tờ tùy thân có ảnh.
 • Bản chủ yếu hóa đơn viện giá thành. 

Thủ tục để hưởng BHYT 5 năm liên tục

5Một số khuyến cáo về chế mức độ bảo hiểm y tế 5 năm thường xuyên

Dù cho hiện giờ phía trên từng thẻ bảo hiểm y tế đều có nêu rõ ràng thời điểm tham gia bảo hiểm không thiếu 5 năm thường xuyên, tuy nhiên có nguy cơ bởi vì không đủ kiến thức thường trong liệu trình cấp cũng như đổi thẻ gặp phải sai lầm kiến thức, bộ phận BHXH chưa update không thiếu kiến thức về bảo hiểm y tế của trường hợp bịnh lý,… mà có nguy cơ làm trường hợp bịnh lý bỏ qua biến mất quyền lợi của bản thân. 

Bởi vậy, Công văn số 238/BHXH-CNTT năm 2018, BHXH Việt Cánh mày râu cần đến BHXH một số tỉnh như là dưới:

 • Đáp ứng hành động đổi thẻ bảo hiểm y tế tức khắc hằng ngày thực hành hành động thời gian đơn vị quản lý người hay trường hợp tham gia bảo hiểm y tế vào thực hành thủ tục cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế bởi vì sai lầm kiến thức về thời điểm tham gia bảo hiểm y tế.
 • Trường hợp gặp phải sai lầm kiến thức về khoảng thời gian không thiếu 5 năm thường xuyên phía trên thẻ bảo hiểm y tế, trường hợp dân chỉ nguyện vọng bộ phận BHXH khu vực cấp thẻ để cần đến cấp đổi.
 • Thời điểm xử trí: Hằng ngày thực hành hành động.

Đến cơ quan BHXH nơi cấp thẻ để yêu cầu cấp đổi nếu sai thông tin

Ở trên đây là một vài kiến thức về quyền lợi thời gian tham gia BHYT không thiếu 5 năm thường xuyên mà bạn cần thiết phải biết. Trường hợp hiện đang câu hỏi về thẻ bảo hiểm y tế của bản thân, bạn vui lòng gọi điện tổng đài BHXH để được trợ giúp kịp thời. Chúc người mua có tương đối nhiều tính mệnh!