Mẹ và con gái đang cùng tập thể dục. Ảnh: Freepik

Câu 1. Chiều cao căn cứ theo vĩnh viễn đăng nhập gene di truyền. Đúng thường hay không đúng?

a. Đúng

b. Sai lệch