Thính giác là cơ quan hoạt động cuối cùng trước khi một người qua đời. Ảnh: Freepik

Trước thời điểm qua đời, không ít thành phần bước đăng nhập thời kỳ không phản ứng mang cơ hội bên ngoại trừ. Những báo cáo về trải nghiệm cận tử hay chứng minh thành phần chuẩn bị chết nghe nhòm thấy một số tiếng động lạ thường, hay tiếng hàng đầu họ từng chảy đi.

Trong giây phút cuối cộng của 1 thành phần, thầy thuốc nguyện vọng gia đình thường gặp trong phòng ngừa, nắm tay người bệnh cũng như thì thầm một số lời an ủi trước thời điểm điện tâm quần áo hiển thị 1 đàng trực tiếp. Rất nhiều thành phần cho rằng họ chứng kiến phản ứng tích cực của người bệnh thời điểm một số người thân trong nhà yêu tâm sự chuyện đăng nhập giây phút cuối cộng.

Để nghiên cứu giác quan nào vận động cuối cộng trước thời điểm người chết, một số nhà phù hợp của Đại học British Columbia quan sát vận động não của 17 người bệnh khỏe mạnh (nhóm 1), 8 người bệnh thời kỳ cuối có làm theo (nhóm hai) cũng như 5 người bệnh thời kỳ cuối không phản ứng (nhóm ba). Những người bệnh được nghe hai chiếc bài hát mang 5 nốt. Bài hát thiết bị nhất chỉ có 5 nốt lặp lại, bài hát thiết bị hai có quá trình rối loạn về âm sắc.

Một số người bệnh khỏe mạnh được nguyện vọng đếm số số lượng bài hát khác biệt nhau. Những nhà phù hợp có cảm giác mô hình vận động của não bộ một số người bệnh tại nhóm 1 tương đương mang một số người bệnh nhóm ba, cho biết tất cả thành phần vẫn có khả năng nghe nhòm thấy âm thanh kề cận thời điểm chuẩn bị qua đời.

Nhóm tham khảo phỏng đoán một vài thành phần vẫn có khả năng nghe được thời điểm tại trạng thái không phản ứng vài ba giờ trước thời điểm qua đời. “Chúng em từng chỉ ra với chứng giúp nhòm thấy một số người bệnh đang hấp hối chưa thể đáp lại một số lời tâm sự từ gia đình hay thầy thuốc, song họ vẫn có khả năng nghe cũng như phản ứng về mặt thần kinh mang một số chuỗi ham muốn dễ dàng”, nhóm tham khảo giải đáp.

Kết trái tham khảo củng cố một số nhái thuyết trước kia, giúp nhòm thấy thính giác là giác quan cuối cộng còn vận động thời điểm 1 thành phần chuẩn bị chết.

“Thí dụ vậy, lời khuyến cáo rằng gia đình cần phải tiếp tục tâm sự một số lời thân yêu mang người thân trong nhà chuẩn bị chảy đi càng nhiều càng uy tín là đáng uy tín”, Lawrence Ward, giáo sư ở Đại học British Columbia, tác nhái hàng đầu của tham khảo, nhận định.

Thục Linh (Theo Science Daily)