Câu trả lời:

Rất nhiều đối tượng bệnh lý ung thư tâm sự chung cùng với ung thư phổi tâm sự riêng biệt thời điểm đi khám bác sĩ thường hay cảm nhận bệnh lý tại thời kỳ trễ. Vì thế, hành động cảm nhận kịp thời ung thư phổi thời điểm không có dấu hiệu nhận biết cực kỳ cần thiết. Trong vòng soát cảm nhận kịp thời ung thư phổi là công nghệ để cảm nhận quá trình hiện diện của ung thư phổi tại một số đối tượng khỏe mạnh có thể cao mắc phải. Hành động sàng lọc được tuân thủ hàng năm với chụp cắt lớp vi đặc điểm lồng ngực liều rẻ (Low-dose CT scan) để truy xác định khối hòn. Trường hợp ung thư phổi được cảm nhận càng kịp thời, chức năng chữa trị dứt điểm càng cao.

Nhóm cần phải được sàng lọc ung thư phổi định kỳ là đối tượng có tiền sử hút thuốc kháng sinh lá, nguy hiểm nhất từ 20 năm trở vào. Trường hợp trên kia 50 độ tuổi cùng với đã từng có khoảng thời gian hút thuốc kháng sinh (trên kia 10 năm); đối tượng hút thuốc kháng sinh trên kia 20 bao/năm. Trong số đó, số bao/năm được quy đổi với số bao hút bình quân 24 giờ nhân số năm hút thuốc kháng sinh. Như, 24 giờ hút 1 bao, trong 20 năm được quy đổi là 20 bao/năm; 24 giờ hút hai bao, trong 10 năm cũng được quy đổi là 20 bao/năm.

Trường hợp hiện vẫn hút thuốc kháng sinh hay mới phá khoảng 15 năm; đối tượng từ 50 vào 80 độ tuổi cũng là nhóm mối nguy hại. Trường hợp đã từng bị ung thư phổi cùng với từng chữa trị được từ 5 năm trở vào. Gia đình có đối tượng mắc phải ung thư, khởi phát trước độ tuổi 60; đối tượng tuân thủ nghề nghiệp sự liên quan vào bụi phổi, khói (khói chế biến ăn, khói thuốc kháng sinh, nhang, amiăng), bắn xạ; đối tượng bị ung thư khác biệt hay bị một số bệnh lý phổi mạn đặc điểm (COPD, lao phổi…) hay người bệnh có ý muốn tầm khoảng soát.

Thậm chí, một số đối tượng hút thuốc kháng sinh lá thụ động (người thân trong nhà, chăn gối, con dòng…) của đối tượng hút thuốc kháng sinh lá cũng cần phải sàng lọc ung thư.

Bình thường, thầy lang khuyến khích sàng lọc bệnh lý từng năm 1 lần với chụp cắt lớp vi đặc điểm liều rẻ. Bạn có khả năng giới hạn sàng lọc thời điểm đối tượng có thể từng hơn 80 độ tuổi, giới hạn hút thuốc kháng sinh trên kia 15 năm cùng với từng đi sàng lọc tương đối nhiều lần trong quãng khoảng thời gian đấy tuy nhiên không cảm nhận bệnh lý.

Thầy thuốc Hà Hải Đấng mày râu
Phó trưởng Khoa Ngoại bụng 1, Bệnh viện đa khoa K (Hà Nội).