Bệnh lậu là gì ?

Vi khuẩn lậu cầu
Bệnh lậu có tên khoa học Neisser. Sở dĩ nó có tên như vậy là do vào năm 1897 bệnh được nhà khoa học Neisser tìm ra. Đó là vi khuẩn lậu có hình hạt cà phê xếp thành từng cặp nên còn gọi là song cầu khuẩn, có chiều dài 1,6cm, rộng khoảng 0,8cm, trên kính hiển vi khuẩn bắt màu gram âm. Xem thêm: Triệu chứng bệnh lậu Bệnh...