Âm đạo bị ngứa và ra dịch trắng phải làm sao?

Ngứa âm đạo và ra dịch màu trắng phải làm gì
Hiện tượng âm đạo bị ngứa và ra dịch trắng là hiện tượng rất dễ xảy ra ở chị em phụ nữ nhưng rất nhiều chị em chưa biết cách xử lý khi gặp hiện tượng này. Trong rất nhiều những câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ chị em phụ nữ thì câu hỏi “Âm đạo bị ngứa và ra dịch trắng phải làm sao?”...