Tắc vòi trứng kèm đa nang buồng trứng có sinh con được không?

Tắc vòi trứng kèm đa nang buồng trứng có con được không?
Thưa bác sĩ. Lấy chồng được 3 năm là 3 năm mong muốn có con của em. Mặc dù đã kết hôn được khoảng 3 năm và không sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào những em vẫn chưa có con. Nghe theo chồng đi khám thì bác sĩ kết luận em bị tắc một bên vòi trứng và đa nang buồng trứng. Còn chồng em vẫn hoàn toàn khỏe mạnh....